Home

Welkom op de site van “Haga en huisarts” in Den Haag. U vindt hier informatie over de bij- en nascholingsactiviteiten van het HagaZiekenhuis voor huisartsen in de regio Haaglanden. Uiteraard kunt u zich via deze site ook inschrijven voor deze activiteiten.

De HagaAcademie

De HagaAcademie verzorgt en ondersteunt beroeps- en vervolgopleidingen en bij- en nascholingen voor zorgprofessionals. Daarbij beperken we ons niet alleen tot de medewerkers van het HagaZiekenhuis, maar ontwikkelen we ook activiteiten voor diverse doelgroepen in de regio Haaglanden. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor advies en begeleiding bij innovatie van opleidingen en overige leer- en ontwikkeltrajecten.

Samenwerking met huisartsen

Het HagaZiekenhuis vindt bevordering van de samenwerking tussen huisarts en specialist van wezenlijk belang. De WDH en HagaAcademie werken al enige tijd samen aan de stimulering van deskundigheidsbevordering. Een voorbeeld hiervan zijn de Agora bijeenkomsten; een ontmoeting tussen specialist en huisarts, met als belangrijke peiler de presentatie van een actueel onderwerp. Deze bijeenkomsten bestonden al 20 jaar in het Rode Kruis Ziekenhuis. Hier hebben we een nieuwe start mee gemaakt, met een nieuwe vorm, een interactieve presentatie en een warme hap en de mogelijkheid om na te praten ter afsluiting.

Daarnaast organiseren we jaarlijks een nascholing in Arosa in Zwitserland. Consulenten van het HagaZiekenhuis en huisartsen bereiden samen een workshop voor die daar gegeven wordt.

Ons cursusaanbod gericht op huisartsen treft u op deze site. Er is een besloten gedeelte, bestemd voor personen die hebben deelgenomen aan of zich hebben ingeschreven voor een van onze nascholingen. Hier kunt u onder meer presentaties downloaden en foto’s bekijken.

Zoeken

© 2018 HagaZiekenhuis -- Disclaimer